ВАС върна делото за конфликта на интереси на бившия зам.-министър Александър Манолев
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Административен съд София – град по административно дело № 13925 от 2019 г. С него беше потвърден установен от КПКОНПИ конфликт на интереси при бившия зам.-министър на икономиката и бивш член на УС на Държавен фонд „Земеделие“ Александър Манолев. Върховните магистрати върнаха делото за ново разглеждане […]

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Административен съд София – град по административно дело № 13925 от 2019 г. С него беше потвърден установен от КПКОНПИ конфликт на интереси при бившия зам.-министър на икономиката и бивш член на УС на Държавен фонд „Земеделие“ Александър Манолев. Върховните магистрати върнаха делото за ново разглеждане от нов състав. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Касационната инстанция приема, че първоинстанционният съд не е преценил всички доказателства по делото и доводите на страните.

Според чл. 236, ал. 2 от ГПК, към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда. В мотивите на съдебното решение първоинстанционният съд следва да изложи фактите и обстоятелствата, които е приел за установени въз основа на преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение.

Съобразно приетите за установени обстоятелства, съдът следва да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението. В настоящия случай това не е сторено и съставлява нарушение на съдопроизводствените правила по смисъла на чл. 209 т.3 от АПК. Това е и пречка касационната инстанция да извърши контрол за материална законосъобразност на проверяваното решение.

При новото разглеждане на делото трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства от значение за спора и подведени под съответните относими материалноправни норми за изясняване на основните спорни въпроси по делото, очертани по-горе, включително и след обсъждане на всички възражения на страните в процеса.

„Бланкетното посочване, че Манолев е „имал възможност за оказване на влияние, което се доказвало от последващите действия на контролните органи“, приповтаря дословно мотивите на административния орган и не съставлява собствен извод от фактическа и правна страна на съда, а отделно от това предвид изложеното по-горе не става ясно и кои точно са тези „всички възможности за упражняване на влияние върху структурни звена в Държавен фонд „Земеделие“ и в частност спрямо Регионалния технически инспекторат при Областна Дирекция – Благоевград на Държавен фонд „Земеделие“ от страна на Манолев, се отбелязва в решението на Върховния административен съд.

Решението по административно дело № 7503 от 2020 г. е окончателно.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Харесай ни във Фейсбук