Управляващите предложиха новините на БТА да са безплатни
Българската телеграфна агенция ще осигурява свободен и безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти. Изключения от безвъзмездния достъп ще са допустими в четири случая - за продукти, които съдържат произведения, обект на защитени права на трети лица, за специализирани информационни продукти, изготвени по възлагане, за архивни материали след изтичането на срок и ред на достъп, които се […]

Българската телеграфна агенция ще осигурява свободен и безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти. Изключения от безвъзмездния достъп ще са допустими в четири случая - за продукти, които съдържат произведения, обект на защитени права на трети лица, за специализирани информационни продукти, изготвени по възлагане, за архивни материали след изтичането на срок и ред на достъп, които се определят от генералния директор на БТА и за произведения на издателската, печатна и продуцентска дейност на БТА. Това предвижда законопроект за промени в закона за БТА, внесен от депутатите от ГЕРБ Вежди Рашидов и Тома Биков. 

И занапред БТА ще отразява актове и обръщения на президента и на вицепрезидента на България, на председателя на парламента, на премиера, председателите на Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. В бъдеще обаче се добавят още няколко категории лица - като народните представители, лицата, представляващи бюджетни организации, лицата, които представляват на национално равнище, юридически лица с нестопанска цел, политически парти, институции на религиозни общности, председателите на народни читалища, представителите на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, лицата, представляващи българите извън България, чиято дейност е насочена към съхраняване на родната култура, институции на ЕС и международни организации, на които страната ни е член или си сътрудничи и др. 

Въпросните актове и съобщения обаче трябва да бъдат от обществен интерес и не могат да съдържат информация с търговски характер, която има за цел пряка или непряка реклама на дейността на физически или юридически лица, стоки и услиги, както и не трябва да противоречат на Етичния кодекс на БТА.

Досега БТА имаше право да получава необходимата й информация от държавните и общинските органи, ако тя не съдържа предвидена от закон тайна. В проекта на ГЕРБ държавните и общинските органи са заменени с "всички бюджетни организации", от които БТА има право да получава безвъзмездно информация.

БТА е длъжна да съхранява разпространената от нея инфорамция за срок не по-кратък от 3 месеца от деня на разпространението й, гласи друг текст. В случай, че в този срок постъпи искане за отговор или бъде предявен иск срещиу агенцията, информацията ще се пази до приключване на делото. Лице, което твърди, че е било засегнато в информация на БТА, и занапред ще има право на достъп до съответния архив и на копие от информацията, но вече направено за негова сметка.

Генералният директор на БТА ще продължи да организира и ръководи дейността на БТА, да управлява имуществото й, да организира съставянето на проектобюджета й и т.н.. Освен досегашните му функции се добавят и още три нови - той ще определя формата и другите изисквания към актовте и съобщенията, които БТА разпростанява свободно и безвъзмездно, ще утвържадава Етичен кодекс на БТА и ще определя срокоете за архивиране на информационните продукти, за които не е задължена да осигурява свободен безвъзмезден достъп.

Срокът, до който БТА трябва да започне да осигурява безвъзмездно разпространение на съобщения и свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, трябва да е до 1 г. от влизане в сила на закона. В същия срок генералният директор на агенцията трябва да утвърди и Етичен кодекс, както и да определи формата и другите изисквания към съобщенията, които ще разпространява свободно.

Нужните за 2021 средства за финансарине на обезпечаване на безвъзмездното разпространение на информация от БТА ще се одобряват като допълнителен трансфер по бюджета на БТА по реда на чл. 109 от закона за публичните финанси по предложение на зам.- министър председателя с фунцкии в областта на културата.

Промените на практика изпълняват волята на новия шеф на БТА Кирил Вълчев, който още преди избирането си заяви, че новините на БТА трябва да са безплатни за всички български граждани и медии - и частни, и обществени, като информацията на агенцията следва да е свободно достъпна и за чужденците, които се интересуват от нея. Той посочи, че според него БТА не трябва да иска да получава пари от публикуването на новини, като в същото време трябва да продължи да предлага специализирани продукти и услуги - sms-съобщения, архивни справки, обобщения по конкретни теми и др. Фаворитът на управляващите за нов шеф на БТА се изказа и против практиката агенцията да провежда пресконференциите си на фона на рекламни пана, както и против отдаването на помещения под наем - в основната сграда на БТА и в пресклубовете в страната.

В изложението си Вълчев заяви още, че новините на агенцията трябва да се разпространяват по 4 начина - с текст и снимка, както е в момента, а също и с видео и аудио. В по-дългосрочен план новините трябва да се предлагат и със субтитри на английски език, е неговото мнение.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Харесай ни във Фейсбук